Poverenik naredio Ministarstvu zdravlja da zaštiti podatke pacijenata

Poverenik naredio Ministarstvu zdravlja da zaštiti podatke pacijenata

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopštio je 22. februara da je naredio Ministarstvu zdravlja Srbije da odmah preduzme mere zaštite ličnih podataka pacijenata koje obrađuje u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). U saopštenju poverenika se navodi da Ministarstvu treba da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema rešenja poverenika “preduzme organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti koje obrađuje u okviru IZIS od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa”.

Pročitajte vest na EurActiv.rs.