Ocene građana o uslugama administrativne službe policije

Ocene građana o uslugama administrativne službe policije

Istraživanje stavova građana o uslugama u policiji, mart 2017.

Početkom ove godine sprovedeno je istraživanje o zadovoljstvu građana i građanki Srbije javnim uslugama administrativne službe policije, u okviru projekta PARtnerstvom do dobre javne uprave. Dobijeni odgovori o poslednjim iskustvima građana prilikom izdavanja ličnih dokumenata i korišćenja ostalih usluga administrativne službe policije, pokazuju da preovlađuje zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga.

Više od 60% građana smatra da administrativna služva policije generalno pruža kvalitetnu uslugu, a preko 80% građana zadovoljno je uslugama pruženim prilikom poslednje posete. Kao najvažnije aspekte usluga građani u najvećoj meri izdvajaju pružanje brze usluge, kao i ljubaznost, kompetentnost i profesionalnost osoblja.

Istraživanje je sprovedeno u periodu periodu od 9. februara do 3. marta 2017. godine, na slučajnom, stratifikovanom i reprezentativnom uzorku rađenom za celu Srbiju, bez Kosova. Analiza se fokusirala na zadovoljstvo građana uslugama administrativne službe policije kroz pet relevantnih oblasti: efikasnost i kvalitet usluga, zadovoljstvo i očekivanja građana, prisustvo zloupotreba, prisutvo diskriminacije i informisanost građana. Rezultati fokus grupa su informisali analizu upitnika i pružili joj kvalitativnu dimenziju.

Pogledajte najzanimljivije rezultate istraživanja ovde.