Ograničenja za uslugu podnošenja zahteva za zamenu vozačke dozvole na portalu eUprava

Ograničenja za uslugu podnošenja zahteva za zamenu vozačke dozvole na portalu eUprava

Krajnji rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola novim, kartičnim, ističe 10. juna. Ukoliko se odluče za podnošenje zahteva putem portala eUprava, građani bi trebalo unapred da se upoznaju sa uslovima pod kojim tu uslugu (ne) mogu dobiti na ovom portalu.

Budući da se radi o jednoj od kompleksnijih usluga koju eUprava pruža, u pojedinim slučajevima ta usluga ima izvesna ograničenja u upotrebi. Između ostalog, podnošenje zahteva nije moguće za vozače sa ograničenim pravom upravljanja motornim vozilima ili sa dozvolom izdatom na kraći rok po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti, za vozače starije od 65 godina i za vozače koji, osim stare, imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države.

Uz to, preko eVozačke moguće je podneti zahtev samo za izdavanje prve kartične dozvole. Svi zainteresovani vozači usluzi mogu pristupiti samo pomoću čipovane lične karte i čitača kartičnih dokumenata.

Pročitajte više na: B92.net i eUprva.gov.rs