Građani Srbije žale se na problem sa novim zdravstvenim karticama

Građani Srbije žale se na problem sa novim zdravstvenim karticama

Od 1. jula prestale su da važe stare papirne zdravstvene knjižice u Srbiji. Do sada je više od pet miliona građana dobilo nove zdravstvene kartice, oko 400 000 građana još uvek čeka nove zdravstvene isprave, dok je 900 000 kartica spremno za preuzimanje. Oni koji još uvek nemaju novu zdravstvenu karticu koriste zdravstvene usluge pomoću važeće potvrde. Međutim, mnogi građani se žale da im korišćenje potvrde otežava dobijanje recepta, uputa i drugih medicinskih usluga. Takođe, na nova zdravstvena dokumenta žale se i lekari, koji kao glavni nedostatak kartica navode manjak informacija o pacijentu.

Pročitajte vest na N1info.com.