Građanima najvažnije zdravstvo od svih javnih usluga

Građanima najvažnije zdravstvo od svih javnih usluga

Više od 3000 građana i građanki Srbije se do sada uključilo u kampanju “JA u centru pažnje”, u okviru koje mogu da ocene i podele svoja iskustva i (ne)zadovoljstvo javnim uslugama u Srbiji.

Građanima se tako daje prilika da svojim svedočenjima o javnim uslugama utiču na poboljšanje njihovog kvaliteta u različitim oblastima, a u sklopu šire reforme javne uprave u Srbiji. Upravo će se kroz njihove priče, koje anonimno mogu da podele preko portala mojauprava.rs, videti koji su to problemi koji se najčešće pojavljuju i ponavljaju, i predstaviti nadležnim organima šta je potrebno uraditi kako bi se rešili, a kvalitet usluga poboljšao.

Fokus kampanje je na uslugama sa kojima građani najčešće susreću: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prilikom izrade ličnih dokumenata u administrativnoj službi policije i upisa dece u vrtiće, predškolske ustanove i osnovne škole.

Kampanja je počela u aprilu ove godine u 12 gradova i opština širom Srbije (Beograd, Sremska Mitrovica, Lazarevac, Valjevo, Subotica, Kraljevo, Novi Pazar, Niš, Kruševac, Novi Sad, Leskovac i Zaječar), a u okviru prvog ciklusa održano je 25 različitih javnih skupova i uličnih manifestacija posvećenih kvalitetu javnih usluga i radu javne uprave.

Na događajima su prisustvovali predstavnici administracije i različitih javnih ustanova i organa, organizacija civilnog društva, građani i mediji, a najviše se razgovaralo o problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa kojima se susreću ne samo građani, već i zaposleni.

Zakazivanje pregleda na koje se dugo čeka, čekanje i pored zakazanih pregleda i nepoštovanje pacijentovog vremena, neljubaznost osoblja, nepristupačnost usluga osobama sa invaliditetom, nedostatak zdravstvenih radnika i tehničkih uslova za rad, kao i uslova za efikasnu primenu savremenih informacionih tehnologija, nedovoljna informisanost pacijenata, neki su od najčešće isticanih problema.

Istovremeno, ulične manifestacije bile su prilika da građani na licu mesta anonimno napišu svoje priče o susretu sa dobrim i lošim javnim uslugama, i da na taj način pomognu u uočavanju problema i primera dobrih praksi.

Generalno zapažanje u odnosu na rad javne uprave i način na koji se pružaju usluge jeste nedovoljna transparentnost, kao i nedovoljna i neblagovremena informisanost korisnika, odnosno građana. Građani ističu potrebu da budu redovno, proaktivno i tačno informisani i da im bude omogućena dvosmerna komunikacija sa javnom upravom koja podrazumeva i postojanje efikasnih mehanizama kontrole kvaliteta usluga.

Drugi ciklus događaja i uličnih manifestacija u okviru kampanje počinje na jesen, a svoja iskustva građani mogu podeliti preko portala mojauprava.rs na koji je već pristiglo više od 2000 ocena i priča.

Podelite i Vi svoju priču sa nama i pridružite nam se  u drugom, jesenjem, ciklusu kampanje širom Srbije!