OCENE ZDRAVSTVENIH RADNIKA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA USLUGAMA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

OCENE ZDRAVSTVENIH RADNIKA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA USLUGAMA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Pored istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama domova zdravlja, koje je u okviru projekta “Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ sprovedeno krajem prošle godine, istraživali smo i šta zdravstveni radnici misle o zadovoljstvu pacijenata uslugama.

Rezultati su pokazali da većina zdravstvenih radnika, skoro 75%, smatra da su građani zadovoljni uslugama koje pružaju državni domovi zdravlja. Takođe, većina zdravstvenih radnika, njih skoro 65%, smatra da je primarna javna zdravstvena zaštita efikasna, dok više od 85% smatra da državni domovi zdravlja generalno pružaju kvalitetnu uslugu građanima Srbije.

Istraživanje je urađeno početkom februara ove godine, na slučajnom uzorku iz svih domova zdravlja u Srbiji. Fokus je bio na nekoliko elemenata: na percepciji efikasnosti sistema zdravstvene zaštite, oceni kvaliteta primarnog zdravstvenog sistema, problemima u radu državnih domova zdravlja, očekivanjima i zadovoljstvima uslugama domova zdravlja, interakciji pacijenata i medicinskog osoblja, zloupotrebama, kao i funkcionisanju sistema kontrole kvaliteta i rešavanja pritužbi pacijenata.

Prezentaciju najzanimljivijih rezultata možete videti ovde.