Elektronska evidencija državljana Srbije

Elektronska evidencija državljana Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji kojim je predviđeno uspostavljanje jedinstvene elektronske evidencije o državljanima Srbije. Osnovna ideja je da se na jednom mestu, u elektronskom obliku, objedine osnovne podatke građana kako bi javna uprava omogućila da dokumenta poput izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i sl. pribavljaju službenici po službenoj dužnosti a ne građani lično i time ubrzaju proces rešavanja zahteva građana.

MDULS je već pokrenulo prepisivanje svih matičnih knjiga iz jedinica lokalnih samouprava u elektronski oblik odnosno u Centralni registar matičnih knjiga koji će biti završen do kraja godine. U Centralni registar se upisuju i podaci iz Knjige državljana Srbije koja je u nadležnosti MUP-a.

Međutim, za razliku od Vlade koja rezultate ove saradnje predstavlja kao novi korak ka unapređenju elektronske uprave u Srbiji, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, smatra da je projekat sporan, između ostalog, i zbog obimne obrade podataka o ličnosti, bezbednosti tih podataka i pravnog osnova za njihovo prikupljanje i načina na koji se to radi, pa je stoga pokrenuo postupak nadzora i pozvao nadležne da objave tekst sporazuma.

Pročitajte više na: N1info.com i N1info.com