Prikupljeno više od 1800 priča i ocena građana o javnim uslugama

Prikupljeno više od 1800 priča i ocena građana o javnim uslugama

U okviru kampanje „JA u centru pažnje“ u periodu od 20. aprila do 12. novembra 2017. godine, preko portala www.mojauprava.rs prikupljeno je ukupno 1811 priča građana o iskustvu prilikom korišćenja javnih usluga u Srbiji. U fokusu su prevashodno bile usluge koje pružaju domovi zdravlja, usluge izdavanja ličnih dokumenata i upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole, ali i ostale usluge.

Koliko su građani bili zadovoljni pruženim uslugama, kao i glavne razloge njihovog (ne)zadovoljstva, možete videti u našim novim infograficima o zadovoljstvu građana javnim uslugama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zatim uslugama administrativne službe policije, kao i uslugama predškolskih ustanova i osnovnih škola.

Priča građana prikupljaju se preko portala www.mojauprava.rs u okviru kampanje JA u centru pažnje, i analiziraju sa ciljem da pruže bolji uvid o iskustvu građana s javnom upravom, kako bi njihove anegdotalne priče poslužile kao najbolja ilustracija uočenih problema u pružanju javnih usluga u Srbiji do kojih se došlo kroz prethodno sprovedena kvalitativna i kvantitativna istraživanja.

Prikupljene informacije koriste se u komunikaciji sa nadležnim institucijama i u izradi Sive knjige javnih usluga u Srbiji kako bi se na osnovu njih podstakla dvosmerna komunikacija i unapređenje javnih usluga u skladu sa potrebama građana.