Siže politike Ljudski resursi na lokalu kao najvažnija karika za kvalitetne javne usluge

Siže politike Ljudski resursi na lokalu kao najvažnija karika za kvalitetne javne usluge

Nalazi predstavljeni u sižeu politike „Ljudski resursi na lokalu kao najvažnija karika za kvalitetne javne usluge“ rezultat su treće po redu radionice o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga u procesu reforme javne uprave, organizovane u Niškoj banji krajem oktobra 2017. godine. Na radionici, usmerenoj na temu upravljanja resursima na lokalnom nivou, učestvovalo je devetnaest učesnika iz petnaest organizacija civilnog društva iz cele Srbije koje se bave temama od značaja za reformu javne uprave i unapređenje pružanja javnih usluga građana.

Javne usluge koje se pružaju građanima najdirektnije zavise od stepena profesionalnosti, stručnosti i odgovornosti službenika koji rade na njihovom pružanju. Upravo zato, ovaj treći po redu siže politike usmeren je na temu ljudskih resursa, s obzirom na to da od stručnosti službenika zavise i učinak i kvalitet njihovog rada, a samim tim i kapaciteti da se pruže efikasne i kvalitetne usluge dostupne svima. Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima predstavlja i jedan od ciljeva reforme javne uprave u Srbiji.

Siže politike možete preuzeti ovde.