E-uprava u regionu: Hrvatska bez papira, BiH u redovima

E-uprava u regionu: Hrvatska bez papira, BiH u redovima

E-uprava je u suštini reforme javnih uprava u regionu. Dok je Hrvatska najdalje odmakla uvođenjem mogućnosti da se građanima poručena dokumenta dostavljaju na kućnu adresu, građanima Bosne i Hercegovine i dalje preostaje čekanje u dugim redovima pred šalterima. Srbija je uvela neke elektronske javne usluge kroz portal euprava.gov.rs, ali je odlazak na šalter i dalje potreban.

U Srbiji „građani su u velikoj meri obavešteni o mogućnostima korišćenja elektronskih usluga, međutim praksa pokazuje neujednačenost pružanja javnih usluga, gde kvalitet i efikasnost tog procesa u velikoj meri variraju“, kaže Katarina Tadić, istraživačica Centra za evropske politike, stručnjakinja za područje pružanja javnih usluga.

Pored toga što poštom dobijaju isprave, građanima Hrvatske pojednostavljena je procedura vađenja ličnih i svih drugih dokumenata poput izvoda i uverenja. Svi dokumenti koji nose oznaku „e-“ nastali su kroz projekt e-građani, koji je pre tri godine dobio nagradu Partnerstva za otvorenu vlast na svetskom nivou.

Pročitaj više.