Kampanja JA u centru pažnje identifikovala ključne probleme kod javnih usluga

Kampanja JA u centru pažnje identifikovala ključne probleme kod javnih usluga

Nacionalna kampanja “JA u centru pažnje”, koju su tokom prethodnih 10 meseci sprovodili Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike, nedvosmisleno pokazuje da se građani širom Srbije u velikoj meri suočavaju sa sličnim problemima prilikom korišćenja javnih usluga, poput izdavanja ličnih dokumenata ili onih koji se odnose na zdravstvenu zaštitu i upis dece u obrazovne ustanove. Vreme čekanja, nedostatak ili nekompetentnost kadra koji pruža usluge, nedovoljna tehnička opremljenost ustanove, kao i nizak stepen informisanosti korisnika usluga prepoznati su kao najčešći problem odnosno izvori nezadovoljstva grana ovim uslugama.

Kada su u pitanju usluge domova zdravlja, stavovi i iskustva građana prikupljeni tokom kampanje pokazali su da su građanima najvažniji efikasnost u pružanju usluga domova zdravlja i ljubaznost zdravstvenih radnika, kojim neretko nisu zadovoljni. Posebnu pažnju privukla su i pitanja sistema zakazivanja pregleda, koji širom zemlje ističu kao problematičan, zatim zaštite prava pacijenata o kojoj većina građana nije dovoljno informisana, kao i olakšavanje pristupa marginalizovanim grupama ovim uslugama. Osim iskustava i zadovoljstva građana, događaji su približila i perspektivu zdravstvenih radnika, koji kao najveću prepreku pružanju kvalitetnih usluga ističu teške uslove rada, nedostatak stručnog kadra i preopterećenost lekara usled zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, ali i nerazumevanje od strane pacijenata.

U fokusu kampanje bile su i usluge administrativne službe policije koje se pre svega odnose na izdavanje ličnih dokumenata. Predstavnici ovih institucija i sami građani kao najveće probleme ističu tehničke kapacitete, neadekvatnu IT opremu, kao i nedostatak stručnog kadra usled važeće zabrane zapošljavanja. Posebnu pažnju privukla je i tema uvođenje elektronskih usluga i elektronske uprave koja olakšava informisanje građana i omogućava dvosmernu komunikaciju između državnih institucija, lokalnih vlasti i građana. Iako su određeni e-servisi koji građanima olakšavaju pristup javnim uslugama uvedeni, neke i dalje nije moguće primeniti, a neke još uvek nisu dostupne na lokalnom nivou. Tako je, na primer, za uspešno naručivanje nove vozačke dozvole putem interneta neophodno imati čitač lične karte, koji većina građana ne poseduje.

Kada govorimo o upisu dece u predškolske ustanove i osnovne škole, ključni problem koje ističu građani odnose se na problem upisa dece i nedostatak prostornih kapaciteta predškolskih ustanova. Uz prostorne ali i ljudske kapacitete ovih ustanova, komunikacija između roditelja i nastavnika takođe je od ključne važnosti za kvalitetno funkcionisanje primarnog obrazovnog sistema. Na događajima se govorilo i o inicijativama za subvencionisanja privatnih vrtića, koje su donele pozitivne rezultate na primer u Novom Sadu, kao i o digitalizaciji nastave i značaju primene savremenih tehnologija.

Priče i svedočenja građana, o njihovim iskustvima prilikom korišćenja javnih usluga u Srbiji, ilustruju nadležnim institucijama i donosiocima odluka najčešće i najveće izazove sa kojima se građani suočavaju, ali i primere dobre prakse koje treba dalje prenositi i primenjivati. Istraživanja i kampanja sprovedena u ovom projektu ukazuju na probleme sistemske prirode koji zahtevaju sistemski odgovore. A njima značajno može doprineti upravo razmatranje rezultata ove brižljivo planirane i sprovođene kampanje, kao i njihovo uzimanje u obzir prilikom daljeg sprovođenja reforme javne uprave koja je usmerena na građane.

Ukupno 3.778 građana iz svakog dela Srbije (što kroz ulične manifestacije, što putem javnih događaja) bilo je uključeno u kampanju. Tokom nje organizovan je ukupno 51 događaj u svakom kraju naše zemlje na kojima smo želeli da čujemo šta građani misle o javnim uslugama i da ih bolje informišemo o njihovim pravima na efikasne, kvalitetne i svima dostupne javne usluge. Tačnije, organizovano je 27 uličnih akcija na raznovrsnim lokacijama, uključujući trgove, glavne pešačke zone i centralne lokacije u blizini ustanova koje pružaju javne usluge, kao i 24 javna događaja u formatu okruglih stolova, debata, foruma, panela i radionica.

Sve to smo uspeli da realizujemo uz pomoć lokalnih partnera, koji su na adekvatan način osluškivali potrebe, želje i probleme koje tište njihove sugrađane. Na tome smo ih posebno zahvalni. Lokalni događaji i manifestacije su organizovani kroz dva ciklusa: od aprila do avgusta, i od septembra do decembra 2017. godine. Kako bi se osigurala ravnomerna teritorijalna zastupljenost i participacija građana iz cele zemlje, kampanja je sprovedena u ukupno 17 gradova i opština u Srbiji: u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Lajkovcu, Mionici, Subotici, Kraljevu, Novom Pazaru, Nišu, Beloj Palanci, Pirotu, Kruševcu, Aleksandrovcu, Novom Sadu, Leskovcu i Zaječaru. Pomenuta kampanja predstavlja jednu od tri ključne komponente projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“. On treba da potpomogne reformu javne uprave i unapređenje sistema javnih usluga u našoj zemlji, poodmakloj na putu evrointegracija.

Priče građana o njihovim pozitivnim i negativnim iskustvima prilikom korišćenja javnih usluga prikupljane su od aprila 2017. godine putem interaktivnog veb-portala www.mojauprava.rs, kao i u direktnom kontaktu sa građanima na lokalnim događajima i uličnim akcijama. Portal je korišćen kao ključan kanal komunikacije sa građanima, s obzirom da putem jednostavnog interfejsa prilagođenog korisnicima omogućava laku ocenu usluga javne administracije. Portal je kontinuirano ažuriran, tako da građanima pruža korisne informacije i relevantne izvore o reformi javne uprave i javnim uslugama u Srbiji, prenosi aktuelne vesti u okviru pomenutih tema, kao i novosti o projektnim aktivnostima, rezultatima istraživanja i analizama sprovedenim u okviru projekta i kalendar događaja. Pored portala, društvene mreže su takođe korišćene kao kanal komunikacije sa građanima, a sadržaj kreiran u okviru kampanje dostupan je i na profilima Evropskog pokreta u Srbiji i Centra za evropske politike.