Šta javnu upravu jedne zemlje čini dobrom?

Šta javnu upravu jedne zemlje čini dobrom?

Infografika: Dobra uprava - Šta, kako i zašto?
Infografika: Dobra uprava – Šta, kako i zašto? (klikni za uvećanje)

 

Dobra i funkcionalna javna uprava nesumljivo predstavlja kičmu procesa pristupanja zemlje Evropskoj Uniji. Sam koncept „dobre uprave“ postepeno su definisale države EU i on je uključen u Povelju o osnovnim pravima EU.

Dobra (javna) uprava je uvek orijentisana ka građanima, lako je dostupna i obezbeđuje kvalitetne usluge. Ona je, na zahtev građana, dužna da svoje usluge pruža efikasno i delotvorno, obezbeđujući korisnicima maksimalnu uštedu vremena i novca. Građani finansiraju javnu upravu, te stoga s punim pravom mogu očekivati od javnih službenika da im uvek budu na raspolaganju.

Dobra uprava postupa isključivo po zakonu, prema građanima se odnosi sa uvažavanjem i pažnjom, ne zloupotrebljava ovlašćenja, ne diskriminiše, nezavisna je i nepristrasna. Pogledajte šta sve podrazumeva dobra uprava i koja su Vaša prava na infografiku.

Modernizacija javnih usluga, koja podrazumeva uštedu vremena i smanjenje troškova, pretpostavlja odsustvo potrebe za fizičkim pojavljivanjem pred šalterima, što je standard koji su dostigle manje – više sve razvijene evropske zemlje. Za to je neophodno razviti funkcionalan sistem elektronske uprave, odnosno e-uprave.

Funkcionalni elektronski servisi javne uprave ključan su korak ka brzim i efikasnim uslugama, što građani najčešće ocenjuju kao najvažnije u istraživanjima o zadovoljstvu javnim uslugama.

E-uprava olakšava i pospešuje dvosmernu komunikaciju između građana i javne uprave, čineći je efikasnijom, a javne usluge kvalitetnijim. Sa boljom komunikacijom raste i informisanost građana i njihovo zadovoljstvo javnim uslugama, što sve doprinosi rastu poverenja u javne institucije.