Problem dostupnosti javnih usluga iz našeg istraživanja u Izveštaju Poverenika za ravnopravnost

Problem dostupnosti javnih usluga iz našeg istraživanja u Izveštaju Poverenika za ravnopravnost

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama uvršteni su u Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2017. godinu. U poglavlju izveštaja posvećenom istraživanjima domaćih institucija i organizacija koja prikazuju trenutno stanje u oblasti zaštite ravnopravnosti, predstavljeni su i nalazi istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana sistemom primarne zdravstvene zaštite, sa naglaskom na pitanju dostupnosti ovih javnih usluga i diskriminaciji.

Poverenikovi izveštaji, dostavljeni Narodnoj skupštini Republike Srbije, pružaju pregled stanja u ostvarivanju i zaštiti ravnopravnosti, najčešćim oblicima, oblastima i žrtvama diskriminacije, kao i ocenu rada organa javnih vlasti i pružaoca usluga uz uočene propusta i preporuke za njihovo uklanjanje. Izveštaji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i drugih nezavisnih organa predstavljaju jedan od ključnih mehanizmima u sprovođenju parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću.

Ponosni smo što je naše istraživanje prepoznato kao izvor vrednih informacija i zaključaka u pogledu pružanja javnih usluga od strane relevantnih državnih institucija, što doprinosi dvosmernoj komunikaciji između građana i nadležnih državnih organa. Nadamo se da će autoritet institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pomoći da poruka stigne do nadležnih.

Istraživanje je sprovedeno u okviru dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i realizovano je od strane Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i Centar za evropsku politiku (CEP).