Siva knjiga javnih usluga u Srbiji

Siva knjiga javnih usluga u Srbiji

Na osnovu objedinjenih nalaza istraživanja sprovedenih u okviru projekta i najvažnijih rezultata projektnih aktivnosti, pripremljena je Siva knjiga javnih usluga,  koja je predstavljena javnosti na završnoj konferenciji projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave“ održanoj u Beogradu 25. aprila 2018. godine.

Siva knjiga javnih usluga, zajedno sa pratećom studijom o Otvorenosti i inkluzivnosti kreiranja javnih politika u Srbiji, sadrže ključne nalaze i preporuke pripremljene na osnovu istraživanja i materijala proizvedenih u tokom trajanja projekta, uključujući izveštaj o kvalitetu kreiranja javnih politika sa fokusom na tri ministarstva (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), rezultata tri istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana uslugama javne administracije pripremljenog na osnovu prikupljenih inputa građana, istraživanja stavova javnih službenika, kao i izveštaja i sižea politika razvijenih na osnovu predloga i preporuka nastalih na radionicama organizovanim u okviru projekta, kao i na osnovu povratnih informacija od relevantnih institucija tokom realizacije projekta.

Siva knjiga javnih usluga nastala kao rezultat dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave“, sa ciljem da predstavi najvažnije nalaze i da ponudi konkretan set preporuka za unapređenje pružanja javnih usluga. Stoga, ova publikacija je objedinila rezultate sveobuhvatnih istraživanja sprovedenih u okviru projekta, identifikovala zajedničke probleme i izazove sa kojima se građani suočavaju prilikom korišćenja najrasprostranjenijih javnih usluga, i ponudila pojedinačne i zajedničke preporuke za unapređenje procesa pružanja u sve tri grupe javnih usluga koje su bile u fokusu projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave“, ali i kreiranja javnih politika u tri ministarstva.

Sivu knjigu javih usluga na na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Studiju „Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji: primer tri ministarstva“ na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.