Podrška Nemačke reformi javne uprave u Srbiji

Podrška Nemačke reformi javne uprave u Srbiji

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije i GIZ Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju potpisali su 10. maja u Beogradu Sporazum o sprovođenju projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“. Sa direktorom GIZ-a u Srbiji Gerhardom Zipelom i direktorkom projekta Aleksandrom Hilbig sporazum su potpisali ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić i pomoćnica ministarke za evropske integracije, Ksenija Milenković.

Potpisani sporazum predstavlja novu etapu višegodišnje bilateralne razvojne saradnje Srbije i Nemačke u reformi domaće javne uprave. Saradnja dveju zemalja u datoj oblasti započeta je krajem 2015. godine postizanjem dogovora o podršci Nemačke za sprovođenje prioritetnih mera iz Strategije reforme javne uprave u Srbiji. Na osnovu toga, GIZ je u Srbiji pokrenuo projekat „Podrška reformi javne uprave“, čija realizacija je počela u oktobru 2016. godine, da bi marta 2017. godine bio potpisan i prvi sporazum o primeni projekta između MDULS-a i GIZ-a. Drugi i poslednji sporazum potpisan 10. maja produbljuje međudržavnu saradnju u okviru navedenog projekta.

Nakon potpisivanja Sporazuma, ministar Ružić je istakao da je istim finansijski aspekt podrške Nemačke reformi domaće javne uprave povećan sa inicijalnih jedan i po na pet miliona evra. Istovremeno, Ružić je podsetio na doprinos projekta u izradi i sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku.

Gerhard Zipel iz GIZ-a je, obraćajući se prisutnima, najavio proširenje tehničke saradnje dveju zemalja u oblasti reforme javne uprave.

Ksenija Milenković iz Ministarstva za evropske integracije tom prilikom je naglasila značaj „Podrške reformi javne uprave u Srbiji“ sa stanovišta procesa evropske integracije. Projekat, predstavlja praktičan izraz podrške procesu evropske integracije Srbije, najpre kroz pomoć pri usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije na osnovu našeg nacionalnog programa, a zatim i kroz međusobno usklađivanje domaćih dokumenata.

Predviđeno je da realizacija projekta bude okončana do kraja 2019. godine.

 

Izvori: B92 , Danas , Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave