(Ne)Zaokružen proces digitalizacije u oblasti vođenja matičnih knjiga

(Ne)Zaokružen proces digitalizacije u oblasti vođenja matičnih knjiga

 

Na sednici održanoj 10. maja Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić objasnio je tim povodom da će se novine u zakonodavstvu višestruko odraziti na način vođenja matičnih knjiga. Prilagođavanje važećih propisa osmišljeno je u cilju unapređenja tehničkog aspekta vođenja knjiga, kao i radi efikasnijeg i potpunijeg ostvarivanja manjinskih i ljudskih prava u okviru spektra delovanja matičnih službi. Istovremeno, novim propisima omogućeno je da se izvodi iz matičnih knjiga ubuduće izdaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu.

Izmenama propisa, matične službe se obavezuju da sve promene o građanima unose direktno u digitalni Registar matičnih knjiga kao jedinstvenu bazu podataka o ličnom stanju građana. Dakle, sve promene će ubuduće biti vršene elektronskim putem u okviru jedinstvene i sveobuhvatne elektronske forme. Sa druge strane, izmenama i dopunama važećih propisa predviđeni su dobrovoljni upis podataka o nacionalnoj pripadnosti i upis promene pola u matičnu knjigu rođenih.

Tokom svečanosti povodom obeležavanja Dana matičara, 15. maja, Ružić je izrazio uverenje da će se predložene izmene i dopune zakona o matičnim službama naći na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije ako ne do kraja redovnog zasedanja onda tokom juna na jednom od vanrednih zasedanja.

U ovom trenutku, naveo je Ružić, oko 98 odsto podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih prebačeno je u elektronski oblik, dok je u planu da se tokom ove i u prvoj polovini sledeće godine u Centralni registar unese i državljanstvo. Na direktan rad u Centralnom sistemu u potpunosti je prešlo ukupno 108 javnih lokalnih samouprava.

Ministar Ružić je iskoristio priliku kako bi pozvao sve javne lokalne samouprave koje to nisu učinile da do kraja ove godine napuste lokalne aplikacije i prebacivanjem matičnih knjiga u elektronsku formu pređu na direktan rad u Centralnom sistemu.

 

Izvori: Vlada Republike Srbije , Danas, RTS