Završen projekat Partnerstvom do dobre JAvne uprave: Šta smo postigli?

Završen projekat Partnerstvom do dobre JAvne uprave: Šta smo postigli?

Projekat “Partnerstvom do dobre JAvne uprave” pokrenut je u maju 2016. godine sa ciljem da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja podrazumeva veću usmerenost na građane i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima.

Tokom protekle dve godine organizovali smo brojne i raznovrsne aktivnosti u okviru projekta, kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice. Sproveli smo sveobuhvatna istraživanja o kreiranju javne politike i o zadovoljstvu građana javnim uslugama u odabranim oblastima, a rezultati istraživanja i drugih aktivnosti poslužili su kao osnov za razvoj „Sive knjige javnih usluga“ i studije „Otvorenost i inkluzivnost procesa kreiranja javnih politika“ koje su objavljene u aprilu 2018. godine. Organizovali 4 interaktivne radionice za organizacije civilnog društva u Kraljevu, Kovačici, Niškoj banji i Kladovu usmerene na osnaživanje i umrežavanje civilnog društva na lokalu i razvoj dijaloga u oblasti reforme javne uprave, u kojima je učestvovalo preko 80 predstavnika lokalnih OCD iz cele Srbije. Na osnovu rezultata, predloga i preporuka nastalih na ovim radionicama razvili smo tri sižea politike koji su pratile teme u fokusu svake radionice: „Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave“;  „Javna uprava kao servis građana u Srbiji – Realnost ili spisak želja?“; i „Ljudski resursi na lokalu kao najvažnija karika za kvalitetne javne usluge“.

Tokom 2017. godine sproveli smo nacionalnu kampanju “JA u centru pažnje” kako bismo uključili što više građana u reformu javne uprave, u okviru koje smo organizovali preko 50 događaja u 17 gradova i opština širom Srbije, i prikupili 4000 priča građana o njihovim iskustvima sa javnim uslugama. Lokalni događaji uspešno su skrenuli pažnju na teme koje su posebno važne za lokalne zajednice, a često zanemarene, i doneli pomak u podizanju svesti nadležnih institucija o njihovoj odgovornosti za pružanje kvalitetnih i efikasnih javnih usluga, značaju inputa građana, kao i informisanju građana o njihovim pravima.  Zaključci sa događaja pokazali su da se građani širom Srbije u velikoj meri suočavaju sa sličnim, odnosno sistemskim problemima u sve tri oblasti javnih usluga koje su bile u fokusu ovog projekta, a to su pre svega dugo čekanje na dobijanje tražene javne usluge, nedostatak kapaciteta javnih ustanova, ljubaznost odnosno profesionalnost osoblja, kao i nedovoljna informisanost građana o pravima i mehanizmima za njihovu zaštitu. Ključne nalaze koje su kampanja, sprovedena istraživanja i aktivnosti pokazali, predstavili smo na završnoj konferenciji projekta održanoj u aprilu 2018. godine u Beogradu.

Rezultati sprovedenih projektnih aktivnosti i istraživanja ukazali su na nekoliko generalnih zapažanja u odnosu na rad javne uprave, proces kreiranja javnih politika i kvalitet javnih usluga u Srbiji. Sa jedne strane, analiza kreiranja javnih politika na primeru tri ministarstva ukazuje na prisustvo ozbiljnih nedostataka, a posebno na nedovoljnu transparentnost i otvorenost uprave u oblasti koordinacije i kreiranja javnih politika. Sa druge strane, kada je u pitanju kvalitet javnih usluga ističe se nedovoljna efikasnost, transparentnost i kvalitet javnih usluga, kao i nedovoljna informisanost korisnika, odnosno građana.

Rezultati projekta predstavljeni su ministarstvu nadležnom za državnu upravu kao nosiocu procesa reforme javne uprave ali i drugim relevantnim institucijama za sprovođenje reforme javne uprave i pružanja usluga građanima –Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; kao i zainteresovanim stručnjacima, predstavnicima organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, donatorima, predstavnicima akademske zajednice i medijima.

Zahvaljujemo se svima vama, dragi građani, koji ste učestvovali na događajima i uličnim akcijama, i sa nama podelili svoje priče i iskustva!

Projekat nastavlja da živi kroz portal mojauprava.rs koji će ostati otvoren za sva pozitivna i negativna iskustva želite da podele sa nama. Pozivamo vas da nastavite da pratite ovaj veb portal, da sa nama delite vaše priče i tako aktivno učestvujete u kreiranju boljih javnih usluga kojima ćemo biti zadovoljni i koje će zadovoljiti naše potrebe.

Javna uprava postoji zbog svih nas i tiče se svih nas!