O kampanji

O kampanji

JA u centru pažnje

Kampanja JA u centru pažnje deo je projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave “ koji treba da doprinese reformi javne uprave i unapređenju sistema javnih usluga u Srbiji.

Cilj kampanje je da u taj proces u najvećoj meri uključi građane i građanke Srbije koji su glavni korisnici i finansijeri javnih usluga, a neretko njima nisu zadovoljni.

Vaša iskustva

Svako od nas ima bar neku anegdotu ili iskustvo vezano za dobijanje ličnih isprava, upis dece u vrtiće i škole, zakazivanje pregleda i druge javne usluge. Najčešće se žalimo na dugo čekanje u redovima, šetanje od šaltera do šaltera, obilaženje više institucija, suvišnu papirologiju, stres, gubljenje vremena, troškove…

Želimo da čujemo vaše dobre i loše ocene – pozitivna i negativna iskustava u susretu sa javnom upravom, javnim uslugama i službenicima.

Cilj nam je da nadležnim institucijama i donosiocima odluka predstavimo najčešće i najveće izazove sa kojima se građani i građanke suočavaju prilikom korišćenja javnih usluga, ali i dobre primere i prakse koje treba dalje prenositi i primenjivati.

U fokusu su nam tri grupe najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih usluga – izdavanje ličnih dokumenata, usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i usluge u sektoru obrazovanja koje se odnose na upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole – ali vas ohrabrujemo da sa nama podelite priče i iskustva sa svim javnim uslugama koje su vam važne.

Zajedno do cilja: bolja javna uprava i bolje javne usluge!

Iz vaših priča i iskustava će se najbolje videti koji se problemi ponavljaju, šta je ono što nam najviše smeta, gde i u kojim segmentima usluge treba da se poboljšaju.

Priče ćemo analizirati, a nalaze ćemo objavljivati i predstavljati nadležnim institucijama uz zahtev da na njih reaguju, jer svi imamo jednako pravo na kvalitetnije, brže i jeftinije javne usluge.

Deo vaših priča će biti objavljen i na portalu mojauprava.rs, društvenim mrežama i u Sivoj knjizi javnih usluga koja će biti napisana kao deo ove inicijative.

Vaša privatnost će biti sačuvana, jer je anketa anonimna, a prikupljeni podaci će služiti isključivo za statističku analizu i prikazivanje rezultata.

Ispričajte nam svoje priče i pomozite da zajedno utičemo na poboljšanje kvaliteta i brzine javnih usluga!

Zašto ne biste vi bili u centru pažnje kada su javne usluge tu zbog vas?

JA U CENTRU PAŽNJE!

Oceni javne usluge i podeli svoju priču

Maj 2016.

EPuS i CEP pokrenuli projekat Partnerstvom do dobre JAvne uprave zajedno sa 12 partnera i uz podršku USAID-a.

Oktobar 2016.

Prva radionica u Kraljevu o izazovima javne uprave i ulozi civilnog društva u reformi. Prvi siže politike: Izazovi i uloga civilnog društva u procesu reforme javne uprave.

Decembar 2016.

Istraživanje javnog mnjenja o javnim uslugama u oblasti zdravstva.

Mart 2017.

Početak kampanje JA u centru pažnje u 14 gradova Srbije.